Behandling av personuppgifter i dokument som bearbetas

Om du skickar ett dokument till mig som innehåller personuppgifter ska du tydliggöra vilka uppgifter du vill ska behandlas speciellt.

Vid behov kan jag skicka och ta emot dokument innehållande personuppgifter via följande alternativ:

  1. Lösenordskyddade fildelningslänkar
  2. Filer med lösenordsskydd
  3. Krypterad e-post

Efter särskild överenskommelse kan jag även radera dina filer efter utfört uppdrag tidigare än vad som framgår i min dokumenthanteringsplan. Hör av dig om du har några särskilda önskemål om överföring och behandling.

Behandling av personuppgifter i kommunikation

Kundregister används inte i verksamheten. Personuppgifter behandlas därmed i stort sett endast i den utsträckning de finns med i mejl, kontaktformulär, SMS samt dokument som du skickar. Dessa personuppgifter behandlas i enlighet med gällande avtal, om inget annat krävs av tillämplig lag. I annat fall behandlas uppgifterna enligt ditt samtycke eller berättigat intresse. Personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet.

Behandling av personuppgifter på webbplatsen

Användaruppgifter som till viss del kan innehålla personuppgifter samlas in från friedmanstrategiccopy.com med hjälp av Matomo. Syftet med dessa användaruppgifter är att kunna förbättra webbplatsen genom att förstå vilka delar av den som är mer eller mindre relevant för besökarna. Bland skyddsåtgärderna som vidtas för att undvika att personuppgifter samlas in från dess användaruppgifter är att IP-adressen anonymiseras och användar-ID ersätts med pseudonymer. Eftersom det ändå kan finnas vissa personuppgifter i användaruppgifterna så hämtas alltid ditt samtycke för behandling av dina användaruppgifter via kakor när du besöker webbplatsen.

För mer information om exakt vilka användaruppgifter som kan samlas in via Matomo, se Matomos integritetspolicy (på engelska).

Kakor

En kaka är en liten textfil som webbplatser du besöker ber att få spara på din dator. De används i syfte att föra statistik och förbättra sajtens funktionalitet. Du kan avaktivera eller begränsa kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Kakor som redan finns på din enhet kan raderas när som helst.

Säker förvaring och tredje parter

Dokument innehållande personuppgifter krypteras och lagras med säkerhetsåtgärder av hög standard. Användaruppgifter från webbplatsen lagras på svenska servrar och personuppgiftsbiträdesavtal har ingåtts med webbhotellet. Personuppgiftsbiträdesavtal har även ingåtts med leverantörerna för exempelvis fakturering och e-post samt med de samarbetspartners som bearbetar uppdrag tillsammans med mig. Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part utöver dessa personuppgiftsbiträden.

Dina rättigheter

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter uppdateras eller raderas. I verksamheten gäller detta bland annat din mejladress i Outlook, ditt telefonnummer i telefonen eller, om du faktureras som privatperson eller enskild firma, dina adressuppgifter i faktureringsprogrammet. När det gäller insamling av användaruppgifter och kakor på webbplatsen kan du godkänna eller neka till behandling samt återkalla detta samtycke när som helst. Även om kundregister inte används i verksamheten får du gärna skicka en förfrågan om några av dina personuppgifter finns lagrade hos mig. Jag gör då en genomsökning av mina filsystem samt användaruppgifter och återkommer med besked inom 30 dagar. Du har rätt till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan vända dig till Datainspektionen i Sverige som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontakt personuppgiftsansvarig

David Friedman, Friedman Strategic Copy AB (se kontaktuppgifterna nedan).