Behandling av personuppgifter i dokument som bearbetas 

Om du skickar ett dokument till mig som innehåller personuppgifter ska du tydliggöra vilka uppgifter du vill ska behandlas speciellt.  

Vid förfrågan kan jag skicka och ta emot dokument innehållande personuppgifter via något av följande alternativ:

  • Lösenordskyddade fildelningslänkar
  • Filer med lösenordsskydd 
  • Krypterad e-post eller chatt 

Efter särskild överenskommelse kan jag även radera dina filer efter utfört uppdrag tidigare än vad som framgår i min dokumenthanteringsplan. Hör av dig om du har några särskilda önskemål om överföring och behandling. 

Behandling av personuppgifter i kommunikation 

Kundregister används inte i verksamheten. Utöver dokument som bearbetas behandlar jag därmed personuppgifter i stort sett endast i den utsträckning de finns med i mejl, kontaktformulär, SMS eller liknande kommunikationsformer. Dessa personuppgifter behandlas i enlighet med gällande avtal, om inget annat krävs av tillämplig lag. I annat fall behandlas uppgifterna enligt ditt samtycke eller berättigat intresse. Personuppgifter sparas endast så länge det är nödvändigt för ändamålet. 

Inga kakor används på webbplatsen friedmanstrategiccopy.com. Därmed samlar webbplatsen inte in några personuppgifter utom uppgifter som du lämnar genom kontaktformuläret. Sådana uppgifter används uteslutande för att besvara din förfrågan. 

Säker förvaring och tredje parter 

Dokument innehållande personuppgifter krypteras och lagras med säkerhetsåtgärder av hög standard antingen lokalt eller på servrar inom EU. Personuppgiftsbiträdesavtal har ingåtts med leverantörerna för it-tjänster såsom e-post samt med de samarbetspartners som bearbetar uppdrag tillsammans med mig. Dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part utöver dessa personuppgiftsbiträden. 

Dina rättigheter 

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter uppdateras eller raderas. I verksamheten gäller detta bland annat din mejladress i Outlook, ditt telefonnummer i telefonen eller, om du faktureras som privatperson eller enskild firma, dina adressuppgifter i faktureringsprogrammet. Även om kundregister inte används i verksamheten får du gärna skicka en förfrågan om några av dina personuppgifter finns lagrade hos mig. Jag gör då en genomsökning av mina filsystem och återkommer med besked inom 30 dagar. Du har rätt till dataportabilitet samt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan vända dig till Datainspektionen i Sverige som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. 

Kontakt personuppgiftsansvarig 

David Friedman, Friedman Strategic Copy AB (se kontaktuppgifterna nedan).