Från Miami till Lund – från liten firma i hemmakontor till AB på Ideon

Jag är född och uppvuxen i Miami, USA, och flyttade till Sverige 2007 för att studera språk vid Lunds universitet. Översättningsverksamheten fick sin start 2009 när jag startade eget under namnet Friedman Translation Services. År 2011 grundade jag översättarteamet Lund Translation Team, en grupp fristående översättare som marknadsförde sina tjänster tillsammans. Jag flyttade in till kontor hos Lunds Nyföretagarcentrum (LNC) på Ideon Science Park 2013 och växlade upp till aktiebolag 2017 på grund av tillväxt i verksamheten. En ökad efterfrågan på mina översättningstjänster i kombination med en större inriktning på copywriting och språkgranskning gjorde att jag löste upp Lund Translation Team och genomförde en rebranding av företaget till Friedman Strategic Copy AB under 2018.

face

Engagemang i översättarföreningar i urval

 • Fortbildningsgruppen, januari 2016–augusti 2017, SFÖ
 • Nätverkssektionen region Syd, mars 2014–augusti 2017, SFÖ
 • Marknadsföringsgruppen, april 2013–december 2014, SFÖ
 • Valberedningen, april 2016–april 2019 (sammankallande sedan 2017), SFÖ
 • Exekutiva gruppen för konferensen SLAM! 2016
 • Vice-ordförande, exekutiva gruppen för konferensen SLAM! 2018
 • Språkgranskare och skribent för bloggen The Savvy Newcomer sedan september 2014, ATA

Fortbildning i urval

 • Affärsprogrammet anordnad av Lunds Nyföretagarcentrum, 2013
 • Kurs i extern räkenskapsanalys anordnad av Executive Foundation Lund, 2017
 • Kursen Skriva för webben av Anna Sandahl, Resultify, anordnad av Grafiska Akademin, 2016
 • Kurs i investerarrelationer av Peter Benson och Mikaela Idermark, anordnad av Sveriges Kommunikatörer, 2018
 • Kurs i Pitching av Neal Greenspan
 • Konferensen Email Marketing Evolved (EME), anordnad av Apsis, 2016