Har jag fångat ditt intresse?

Webbtexter har bara några få sekunder på sig att fånga besökarens intresse. Om rubriken inte är helt rätt i relevans, längd och ordval är det lätt att besökaren hoppar över din text helt och hållet. Om din engelska inte håller måttet finns det dessutom en risk för att besökaren tappar intresset och lämnar din webbplats direkt.

Dina fördelar

 • Lägre bounce rate genom relevanta rubriker och texter
 • Fler konverteringar genom strategisk placering av länkar och CTA
 • Tidsbesparing genom smidig hantering av filformat
 • Mervärde genom förbättringsförslag och språklig rådgivning

Användarvänlig struktur med sammanfattat budskap

För att kunna skriva en bra webbtext brukar jag djupdyka i företagets verksamhet och sammanfatta dess kärna med bara några få ord. Jag lägger även upp strukturen på ett strategiskt sätt för att det ska vara enkelt för besökaren att ta till sig informationen och hitta rätt. Läs mer om hur jag jobbar med copywriting.

Målgruppsanpassning med rätt längd

När det gäller att översätta eller språkgranska webbtexter tar jag hänsyn till skillnader mellan den svenska målgruppen och den aktuella engelskspråkiga målgruppen. Jag lägger även stor vikt vid att säkerställa rätt längd och genomslagskraft för exempelvis rubriker och knappar då detta är någonting som lätt kan bli fel vid översättning. Läs mer om hur jag jobbar med översättning och språkgranskning.

Klipper och klistrar du hela natten?

Varför ska någon behöva lägga mycket tid på att klippa och klistra texter in och ut från webben när det finns alternativ? Till exempel erbjuder jag möjligheten att bearbeta taggade HTML-filer såsom XML som kan exporteras från webben. Därefter levererar jag dem med bibehållen HTML så att de kan importeras in igen (se hela listan över filformat som jag hanterar). Jag är även van att jobba direkt i CMS och samarbetar med dig och din webbutvecklare för att hitta den smidigaste lösningen för alla parter.

Urval av tidigare uppdrag inom webbtexter

 • Uppdragsgivare: Steel Pool Sweden AB
  Innehåll: Webbplats
  Tjänst: Översättning

 • Uppdragsgivare: Aditro
  Innehåll: Del av webbsida om GDPR
  Tjänst: Copywriting

 • Uppdragsgivare: Photowall
  Innehåll: Webbtexter
  Tjänst: Översättning

 • Uppdragsgivare: Urban ICT Arena
  Innehåll: Webbtexter
  Tjänst: Språkgranskning