Har du de rätta människorna som utför de rätta tjänsterna med de rätta kompetenserna vid rätt tidpunkt för att få maximal utväxling på ditt uppdrag inom översättning, copywriting eller språkgranskning? Min strävan efter att motarbeta den omfattande anonymiteten, inkonsekventa kvaliteten samt onödiga komplexiteten inom dessa tjänster återspeglas i mina kärnvärden.

Yrkesetik

Jag tar endast uppdrag där jag bedömer att jag kan göra ett riktigt bra jobb och kan motivera varför. Om jag känner till någon som är bättre lämpad för ett uppdrag än jag på grund av ämnet, tiden eller liknande aspekter blir det en självklarhet för mig att sätta dig i kontakt med den bättre lämpade kollegan.

Transparens

Inom ramen för min samarbetsbaserade översättningsprocess jobbar jag med en kollega som antingen språkgranskar min översättning eller vars översättning jag språkgranskar. För mig är det en självklarhet att kunna delge namnet på den jag samarbetar med på just ditt uppdrag samt specificera tjänsterna som ingår i uppdraget så noga som möjligt för att du ska veta precis vad du kommer att få.

Ansvar

Jag står bakom mitt arbete genom att kunna visa arbetsprov inför ditt uppdrag, sätta ut mitt namn där det är lämpligt och hjälpa till med att uppdraget uppnår önskat resultat även efter leverans.