Inom översättning, språkgranskning och copywriting är det viktigt att ta in rätt person med rätt kompetens vid rätt tidpunkt. Att underlätta för det och hjälpa dig få maximal utväxling på ditt uppdrag är syftet med mina kärnvärden.

Yrkesetik

Jag tar endast uppdrag där jag bedömer att jag kan göra ett riktigt bra jobb och kan motivera varför. Om jag känner till någon som är bättre lämpad för ett uppdrag än jag på grund av ämnet, tiden eller liknande aspekter blir det en självklarhet för mig att sätta dig i kontakt med den bättre lämpade kollegan.

Transparens

Jag tar ofta in andra frilansare för att samarbeta med mig på mina projekt. Det kan exempelvis handla om någon som språkgranskar en text jag har skrivit eller översatt. För att motarbeta den omfattande anonymiteten inom mitt yrke är det en självklarhet för mig att kunna delge namnet på den jag samarbetar med på ditt uppdrag.

Ansvar

Jag står bakom mitt arbete genom att kunna visa arbetsprov inför ditt uppdrag, sätta ut mitt namn där det är lämpligt och att hjälpa till så att uppdraget når önskat resultat även efter leverans.